Cena ropy naftowej – Jak będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Cena ropy naftowej – Jak będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

26 kwietnia 2020 0 przez Doradca Portalu

Cena ropy naftowej – Jak będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów ważniejszym czynnikiem przychodzącym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, albo i ruchy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Jak będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej płaci się, że powyższe zdanie jest proste. Nie musi wtedy być przecież zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany ofercie a popytu. Prognoza zawsze ma kompromis pomiędzy jawą a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom ogromne szanse.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest zwykle wykorzystywanym materiałem na świecie, zaś jej wartość ma długi wpływ na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy rozwoju ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego rozwoju cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak i sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z reguły lepką cieczą o wysokim zastosowaniu. Jest brana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w przemyśle spożywczym. W bliskim produkcie skupimy się oczywiście przede ludziom na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem składu i jedne klienty mogą mieć ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane składniki spotykają się w poszczególnej ropie naftowej decydują o jej postaciach i zaletach. Ważnym objawem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest często niechciana i wskazane są dalsze operacje w toku rafinacji dające jej zdjęciu. Dlatego te surowa, lekka ropa jest wartościowsza niż kwaśna. Oprócz tego istnieje oraz większy popyt na mniejsze warianty, takie jak benzyna, co sprawia, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na pełną ropę naftową występuje w efekcie wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że ostatnie dwa sposoby nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako artykuł na rynkach walutowych. Największą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym rodzajem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej jest swoja własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko grana w amerykańskich rafineriach i widziana za ważny miernik cen ropy. WTI to wygodna ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API a z ograniczoną zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na ogromną siłę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji kończy się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jeżeli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze zbliżającym się terminem przygotowania są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupę tego typie ropy wydobywa się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Znajdują się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do ludzi obszarów w stanach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych a na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym może być zatem interesujące śledzenie zasobów ropy powiązanej z mieście w Cushing. Poziom zasobów wybierany istnieje w dowolną środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym czynnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce również na Środkowym Wschodzie. Nazwa przedstawia się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, chodzące do firmy Royal Dutch Shell, było niegdyś drinkiem spośród najbardziej efektywnych pól naftowych w Dużej Brytanii, jednak większość odwiertów została od ostatniego terminu zrezygnowana z eksploatacji.

Korelacja pomiędzy rozwojem wartości tych dwóch futures jest poważna, jednakże w dzisiejszych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent była o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi obecnie około 6 USD. Różnice te stworzone są przez ofertę a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące może być postrzeganie na spread (różnicę w wartości) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie również podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, a cena ropy nie istnieje na najwyższym szczeblu w spraw. Też nie wszystkie firmy aktywnie pracujące w ostatniej części optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej zatrzymują się na stałych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w niniejszym terminie znacząco obniżyło swoje inwestycje w dzisiejsze pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to jeszcze rosną, tak samo jak produkcja. Produkcja często pochodzi a z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych inwestycji w obcych stronach światach zostało odwołanych ze powodu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w złą ropę są zagrożone oraz ze powodu na dużo naturalną politykę klimatyczną.

Co w dzisiejszych latach miało nacisk na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest gotowa, że w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak również uwagę na ostatnie, że na rynku jest obecnie wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa kupowana jest tutaj często z ziemi. Łupkowa rewolucja rozpoczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był więc zyskowny, mimo wysokich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak korzystne broniło się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na rynku pojawiło się wiele różnych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje dużo niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Skutkiem obecnego był spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na startu 2016 roku.

OPEC miała nadzieję, że w ostatni system zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze a dużo efektywne procedury wydobycia, więc dzisiaj są w stanie osiągać zyski nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej sytuacje ekstrakcji ropy istotna istnieje okazję szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko odpowiadać na wzrost/spadek cen, mimo że niejednokrotnie są to całkiem małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co liczy poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może powrócić do poziomu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoce, wzrost produkcji ropy łupkowej jest drinkom z początków, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do około 30 USD za baryłkę, ale obecnie jest znaczona na etapie około 50 USD za baryłkę. W poznaniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Sprawia więc ostatnim, że cena ropy nie może szybko niedługo mieć wyższych poziomów. Nawet mały wzrost wartości ropy prowadzi w kontakcie spośród ostatnim do szybszej ofercie na rynku. Złoża łupkowe dzielą się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego przydatne są większe inwestycje w punkcie alokacji nowych złóż i mieszkania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki dzisiejszym technikom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, też są jednak odpowiednie do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę zapewne będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo uważa się na znacznym stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysie będzie w istotnym stopniu chciałoby na stworzeniu alternatywnych źródeł energii. Jak ale nie będą posiadały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że obecna produkcja ropy może w niniejszym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w nadchodzących dziesięcioleciach przydatne będą liczne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Jak tylko zostaną znalezione nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy pewno ujawnić się wyżej niż w niniejszym roku.

Liczy się, że w wypadku nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cenie około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu kobieta się ograniczyć produkcję, aby utrzymać ceny ropy na zdrowym poziomie. Powodem obecnego stanowi fakt, że część tych krajów ma z nieco większych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w układzie najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, ofertę na rynku będzie niewielka.

Producenci ropy łupkowej w dzisiejszych latach w treści zainwestowali dość duży kapitał, by zaspokoić wciąż będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej liczb aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego kieruje do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Potrzebuje to pozwalać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te kraje przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z kolejnej strony USA także pozostałe kraje stale produkują coraz dużo ropy naftowej, co sprawia, że jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, płacąc się na etapie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak wymieniał się kurs cen ropy naftowej w historie?
Kurs cen ropy na powierzchni lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do poziomu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W porządku kryzysu gospodarczego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym stanęło jej utrwalenie na stanie ponad 100 USD za baryłkę a wartość zatrzymała się w przestrzeniach tego stopnia aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do poziomu około 30 USD za baryłkę. W dzisiejszych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego rozwoju ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?
Przewidywanie rozwoju wartości w wypadku ropy naftowej jest znacznie poważne. Wartość ropy zależy od ogromnej liczb czynników finansowych i rozwoju tej części. Na wartość ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju ofercie a popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie ważnym czynnikiem w wypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, bawiącą się transportem na pełnym świecie. Prosi ona obniżenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie musiał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez doświadczenie na paliwa z prostszą zawartością siarki. Przepisy IMO stworzą poprzez ostatnie skuteczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski płaci za połowę światowego popytu na wytwarzany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości oraz dostępność paliw, których mówią. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie było szeroki wpływ na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak więcej na wzór na wartości biletów lotniczych.

Kiedy można inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można podchodzić na kilka sposobów, które teraz stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla deweloperów są kontrakty futures na swobodną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Znane na punkt wartości tych kontraktów są tanie w LYNX w momencie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te informacje odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w tamtej walucie).

Jeśli tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdyby było wejść do produkcji fizycznego dostarczenia.

Możliwości i certyfikaty turbo
Możliwości i certyfikaty turbo to kolejne derywaty dające ci działać na wahania ceny ropy naftowej. Efekty też możesz tak kupować oraz oferować za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi materiałami często handluje się przy zastosowaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może działać na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które pracują w ostatniej dziedzinie.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w historie ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w historie ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować zarówno w działalności spółek naftowych, aby być zdolnym w sferze naftowej. Wtedy w oryginalny sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale same potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w sferze naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Kiedy szybko sygnalizowaliśmy: często w wypadku towarów trendy nie zawsze tworzą pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą być wyjątkowo silne. Obecnie trend jest nieco spadkowy. Ale nic takiego jak pewne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy uważać, że oczekiwania i możliwości, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, już są za nami, a forma jest obecnie również dużo negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może wiele się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje sporo możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub prac producentów ropy na własnych giełdach. To gwarantuje naszym klientom wysoki wolumen ruchu i mały spread.

Niezależnie od tego czy bierzesz się tradingiem, albo jesteś inwestorem długoterminowym, możesz wygrać z ogromnej oferty LYNX, ponieważ pozwalamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w momencie rzeczywistym, korzystając z znajomych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny prac lub ceny ETF na euro? Skorzystaj zatem z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w terenie handlu na możliwościach, pracach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Daj Ocenę