Organizacja ceremonii pogrzebowych Płoty

Organizacja ceremonii pogrzebowych Płoty

4 marca 2019 0 przez Doradca Portalu

Człowiek budzi się i umiera. Pogrzeby tworzą się ze smutkiem po śmierci bliskiej osoby, a zarówno z obowiązkiem dopełnienia wszystkich formalności powiązanych z pochówkiem. Ceremonie pogrzebowe winnym stanowić stworzone profesjonalnie, żeby oszczędzić rodzinie zmarłego dodatkowego stresu.

Organizacja ceremonii pogrzebowych Wolin

Formalności przedpogrzebowe

Gdy członek rodziny umrze, bliskie mu roli powinny powiadomić o zgonie lekarza rodzinnego z przychodni rejonowej lub pogotowie ratunkowe . Po przybyciu, lekarz lub pogotowie stwierdzą zgon i wystawią kartę zgonu – dokument potrzebny do wykonania pozostałych formalności z pochówkiem włącznie. Że istnieją podejrzenia, że zgon zaszedłem w rezultatu wypadku lub przestępstwa, lekarz może odmówić wydania karty zgonu. Rodzina może natomiast otrzymać taki list z lekarza sądowego, który badał zwłoki w punkcie medycyny sądowej.

poczta kwiatowa

poczta kwiatowa

Następnie rodzina zmarłego powinna powiadomić o zgonie Urząd Stanu Cywilnego w procesu trzech dni z chwile śmierci zmarłego. Następnie powinna nastąpić z wynikiem o wystawienie aktu zgonu. Przydatne będą: karta zgonu i dowód osobisty zmarłego. Materiał ten uprawnia do osiągnięcia zasiłku pogrzebowego zaś jest korzystny do załatwiania kwestii powiązanych ze spadkiem.

Organizacja ceremonii pogrzebowych Wolin

Organizacja pogrzebu

Kartę zgonu należy przedłożyć wybranemu Zakładowi Pogrzebowemu. Podczas spotkania z człowiekiem domu pogrzebowego, określany jest termin pochówku lub termin kremacji (jeżeli zmarły przed śmiercią zastrzegł, że wybiera taką właśnie formę pochówku), wybór miejsca pochówku, wybór trumny, lub urny w przypadku kremacji. wybór obrządku religijnego w którym stanowi odbyć się pogrzeb lub nowego charakteru pogrzebu ( w przypadku pochówku świeckiego).

Zobacz również prezent dla żony na święta

Zakłady Pogrzebowe oferują szereg usług związanych z organizacją pochówku, między innymi:

obwieszczenie o śmierci: wydruk klepsydr, zamówienie nekrologów
przewóz ciała osoby zmarłej do świątyni i/lub na cmentarz
zapewnienie oprawy muzycznej, kwiatów
pochówek
przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przez specjalisty ceremonii pogrzebowej

Pogrzeb katolicki

W przypadku pogrzebów w obrządku katolickim, rodzinie pozostaje porozumieć się z księdzem w myśli organizacji nabożeństwa żałobnego oraz miejsca pochówku (kwatery) na cmentarzu parafialnym. Pogrzeb katolicki wykonywa się w obecności księdza, który odprowadza zmarłego na mieszkanie ostatniego spoczynku. Oprócz księdza, w takim pochówku jest często mistrz ceremonii pogrzebowej.
Pogrzeb świecki

Jeżeli zmarły życzył sobie przed śmiercią pochówku świeckiego, rodzina musi skontaktować się z górą cmentarza i wykupić odpowiednią kwaterę. Bywa też wynająć mistrza ceremonii pogrzebowej, który poprowadzi ją w kompetentny sposób. Mistrz ceremonii przywita żałobników, wygłosi mowę wstępną, a jeszcze opowie o zmarłym. Mistrz ceremonii zakomunikuje również uczestnikom pogrzebu o miejscu, w którym wykona się stypa. Koszt wynajęcia mistrza imprezie to wydatek około 300 zł.

Pogrzeb odnoszę się to z mnóstwem formie i kosztami, jakie rodzina musi ponieść organizując pochówek. Na szczęście w takiej sprawy mogą brać na wsparcie innych członków rodziny, a jeszcze państwa, które da rodzinie zmarłego zasiłek pogrzebowy po pozyskaniu przez nią aktu zgonu. Warto mieć, że pogrzeb nie wymaga być elegancki a nawet przy skromnych środkach można godnie pożegnać zmarłego.
Więcej informacji
Więcej wiedzy o organizacji imprezie pogrzebowych na karcie Organizacja ceremonii pogrzebowych

 

Organizacja ceremonii pogrzebowych Wolin

0 0 votes
Daj Ocenę